NING-EI (ingl k NAND sõnadest not and) on konjunktsiooni eituse loogikatehe (Shefferi funktsioon).

Seda sõnaühendit kasutatakse ka vastavat tehet sooritava loogikaelemendi nimena. NING-EI-elemendi ehk NAND-elemendi väljundis on signaal 1 siis, kui kasvõi ühes sisendis on signaal 0.

Funktsionaalse seose kirjutusviisid Tingmärk skeemidel Olekutabel Realiseerimine releedega
IEC 60617-12 USA ANSI 91-1984
A B Y = A NAND B 
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

NAND-elemendid valmistatakse CMOS-tehnoloogias, kus lülititena toimivad MOSFET-transistoride paarid.

NAND-loogiaelemendi skeem

Vaata ka muuda