Diptühhon (kreeka keeles δίπτυχον diptychon 'kaheks kokku murtud tahvel'; ladina keeles diptycha) on kaheosaline ese ja võib tähendada

  • antiikaja kirjutustahvlit;
  • kirikudiptühhonit (diptycha ecclesiastica) – isikute nimekirja, kelle eest palvetatakse kirikus;
  • keskaja kirikumaali;
  • topeltplaadiga päikesekella keskajal;
  • kaheosalist kunstiteost tänapäeval.

Diptühhoni tähendus läbi aegade

muuda

Antiikaja kirjutustahvel

muuda
 
Justinianus I konsulaardiptühhon aastast 521

Diptühhon (ladina keeles diptycha) ehk kaksiklaid on metallist, elevandiluust või puust valmistatud kaheosaline kirjutustahvel, mida kasutati Roomas. Kirjutustahvli siseküljed kaeti vahaga, välisküljed kaunistati tavaliselt reljeefidega.

Konsulaardiptühhon

muuda

Elevandiluust valmistatud ja kaunite nikerdustega konsulaardiptühhone kingiti Vana-Rooma konsulitele nende ametisse määramisel.

Kirikudiptühhon

muuda

Ajalooliselt nimetati ristiusu kirikus diptühhoniks kokkulapitavaid puust, metallist või elevandiluust kaksiktahvleid, mille vahaga kaetud sisekülgedele kanti elavate ja surnute nimed, kelle eest kirikus palvetati. Kellegi eemaldamise korral kiriku liikmete hulgast kustutati ta nimi diptühhonist. Ida õigeusu kirikutes ja ida katoliku kirikutes on termin tänapäevani kasutusel.

Keskaja kirikumaal

muuda

Diptühhon tähistab kaheosalist altarimaali või muud kaheosalist maali kesk- ja renessansiaja kirikus. Varasemad diptühhonid olid kokkulapitavad, seotud omavahel hingede abil. Hiljem on valmistatud ka selliseid diptühhone, mis on avatud asendisse jäigalt fikseeritud või avatult taustale (seinale) kinnitatud.

Topeltplaadiga päikesekell

muuda

Diptühhoniks kutsuti keskajal kahest plaadist koosnevat kaasaskantavat päikesekella. Selline päikesekell võis olla ehitatud muusikariista, näiteks mandoliini sisse. Kella sai kasutada, kui avada mandoliini kõlakasti kaas ja tõsta see 90-kraadise nurga alla. Vertikaalplaat oli maalitud kaane siseküljele, horisontaalplaat kõlakasti siseküljele. Vertikaal- ja horisontaalplaatide üheaegne kasutamine andis päikesekellale täpsema seadistuse kui ühetasapinnaline.

Kaheosaline kunstiteos tänapäeval

muuda

Alates 19. sajandist nimetatakse diptühhoniks mistahes kaheosalist kunstiteost, näiteks maali, mis on valmistatud kahes osas, vormistatuna ühisesse raami või kahte täiesti eraldi ja omavahel sidumata raami.

Isegi kui diptühhoni osad on eraldi raamides, moodustavad need ühise idee ja süžeega kunstiteosena lahutamatu terviku ja neid tuleb eksponeerida kõrvuti, autori määratud järjestuses.

Vaata ka

muuda