Dinaar on ajalooline raha nimetus (või rahaühik), millenimelist valuutat kasutavad tänapäeval mitmed araabia ja Aafrika maad, aga ka Serbia.

Dinaar oli käibel näiteks Uthmani kalifaadis 7. sajadnil pKr.