Newtoni teine seadus

(Ümber suunatud leheküljelt Dünaamika põhiseadus)

Newtoni teine seadus väidab, et kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega:

.

Sageli kasutatakse seda seadust keha kiirenduse leidmiseks, kui on teada keha mass ja kehale mõjuv jõud (või mitme mõjuva jõu resultant):

.

Klassikalise füüsika raamidesse jäädes tuleb täpsustada, et Newtoni II seaduses massi rollis on keha intertne mass (mitte raske mass, mis karakteriseerib gravitatsioonilise vastasmõju tugevust). Seda seadust võib käsitleda kui jõu definitsiooni. Erinevate kehade inertsiaalseid masse saab võrrelda kui mõõta nende kehade kiirendusi ühe ja sama reprodutseeritava jõu toimel.

Kuna ja korrutis annab keha impulsi , siis Newtoni II seaduse võib kirja panna ka kujul

Sellisel üldisemal kujul jääb see seadus kehtima ka erirelatiivsusteoorias.

Rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis on jõuühikuks njuuton (N). 1 N on jõud, mis annab kehale massiga 1 kg kiirenduse 1 m/s2.

Vaata kaRedigeeri