Resultantjõud on jõud, mis üksinda mõjutaks keha liikumist samamoodi kui kaks või enam kehale mõjuvat jõudu üheskoos. Resultantjõu arvutamiseks tuleb liita kõikide kehale mõjuvate jõudude vektorid.

Jõudude liitmise diagrammidel on resultantjõud kujutatud katkendjoonega

Välislingid muuda