Coulomb'i seadus

(Ümber suunatud leheküljelt Coulombi seadus)

Coulomb'i [kul'ooni] seadus ehk elektrostaatilise vastastikmõju kvantitatiivne seadus on füüsikaseadus, mis ütleb, et kaks punktlaengut ja mõjutavad teineteist jõuga , mille moodul on võrdeline nende laengute absoluutväärtuste korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga. Kui keskkond on vaakum, siis kehtib valem

kus võrdetegur on Coulomb'i konstant, mille ligikaudne arvväärtus vaakumis on 8,987551787∙109 Nm2/C2.

Teisisõnu, kui kehi saab vaadelda punktlaengutena, siis samanimelise laenguga kehad tõukuvad ja erinimelise laenguga kehad tõmbuvad jõuga, mida kirjeldab valem.

Seaduse avastas prantsuse füüsik Charles Augustin de Coulomb 1785. aastal.

Vaata ka Redigeeri