Coulomb'i seadus

(Ümber suunatud leheküljelt Coulombi seadus)

Coulomb'i [kul'ooni] seadus ehk elektrostaatilise vastastikmõju kvantitatiivne seadus on füüsikaseadus, mis ütleb, et kaks punktlaengut ja mõjutavad teineteist jõuga , mille moodul on võrdeline nende laengute absoluutväärtuste korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga. Kui keskkond on vaakum, siis kehtib valem

Kui kehi saab vaadelda punktlaengutena, siis samanimelise laenguga kehad tõukuvad ja erinimelise laenguga kehad tõmbuvad jõuga, mida kirjeldab esitatud valem

kus on võrdetegur, mida tuntakse Coulomb'i konstandiina.

Seaduse avastas prantsuse füüsik Charles Augustin de Coulomb 1785. aastal.

Coulomb'i konstant muuda

Coulomb'i konstant on Coulomb'i seaduses ja sellega seotud valemites võrdetegur, tähis   (samas tähendusese on kasutusel ka terminid elektrikonstant ja elektrostaatiline konstant  ):

 

kus   on elektriline konstant,   on magnetiline konstant ja   on valguse kiirus.

Vastavalt füüsikakonstantide CODATA 2019. a määrangutele on Coulomb'i konstandi väärtus

 

Kuna magnetiline konstant   on peaaegu täpselt  , siis on   peaaegu täpselt võrdne väärtusega  .

Vaata ka muuda