Bromiidid on kas vesinikbromiidhappe soolad või orgaanilised ühendid, mis koosnevad broomist ja mingist muust elemendist. Bromiidid koosnevad tavaliselt kahest elemendist, kuid soolade puhul, mis sisaldavad ühendioone, võib bromiidi koostisse kuuluda üle kahe elemendi.

Broomi ühendid metalliga on soolad ning keemiliseks sidemeks on seal iooniline side. Bromiidide puhul, mis kujutavad endast broomi ühendit mittemetalliga, on tegu kovalentse sidemega.

Vaata ka

muuda