Bioproduktsioon

Bioproduktsioon on teatava aja jooksul mis tahes biosüsteemi toodetud orgaanilise aine kogus või selle väljendus kuivaine-, süsiniku- või energiaekvivalendina. Bioproduktsioonil tekib näiteks elusaine, organismi ainevahetusjäägid jne.

Biosüsteemi bioproduktsioonivõimet nimetatakse produktiivsuseks.

Autotroofsete organismide bioproduktsiooni nimetatakse esmas- ehk primaarproduktsiooniks ning selle aine- ja energiavoo liikumist kõrgematele troofsuslülidele (kaasa arvatud laguahelale) nimetatakse netoproduktsiooniks. Heterotroofsete organismide bioproduktsiooni nimetatakse aga teiseseks ehk sekundaarproduktsiooniks.

Vaata ka muuda

Allikas muuda