Sekundaarproduktsioon

Sekundaarproduktsioon ehk teistoodang on toiduahela teise astme (esimene aste on primaarprodutsendid) organismide talletatud energiahulk. Seda energiahulka, mis kandub edasi kolmandale toiduahela astmele, nimetatakse teiseseks puhastoodanguks. Sekundaarprodutsendid on tavaliselt taimedest ja vetikaist toituvad loomad (fütofaagid).

Vaata kaRedigeeri

Kasutatud kirjandusRedigeeri

  • Masing, V. (koost.) (1992). Ökoloogialeksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn. Lk 227. ISBN 5899000104