Produktiivsus (bioloogia)

(Ümber suunatud leheküljelt Bioloogiline produktiivsus)

Produktiivsus ehk tootlikkus ehk bioloogiline produktiivsus on biosüsteemi (organismi, koosluse vm) biomassi sünteesimise määr ehk biosüsteemi bioproduktsioonivõime.

Produktiivsust mõõdetakse kas teatavas ajaühikus biosüsteemi moodustatud orgaanilise aine (biomassi) koguse kaudu, näiteks põllul t/ha kohta, või teataval pinnaühikul toimunud biomassi juurdekasvu kaudu. Esimesel juhul saab rääkida brutoproduktsioonist, teisel juhul netoproduktsioonist.

Vaata ka

muuda

Allikas

muuda