Juurdekasv (i.k. increment, growth) on puu või puistu või selle elemendi mingi takseertunnuse lõpp- ja algväärtuse vahe valitud ajalõigul. Kui ajalõik algab puu või puistu tekkimisest, siis juurdekasvu nimetatakse kesk­miseks (aastaseks) juurdekasvus, kui algab hiljem, siis perioodi (aastaseks) juurdekasvuks. Mõistet kasutatakse puude kogumi kohta, kui see on arvutatud kõigi algmomendil kasvanud puude alusel. Ajalõigu mõlemas otsas kasvanud puude kogumite vahet nimetatakse muuduks.