Bioaktiivsus

Bioaktiivsus ehk bioloogiline aktiivsus on mitmes teaduses, näiteks mullateaduses, biokeemias, molekulaarbioloogias, toitumisteaduses ja farmakokineetikas kasutatav mõiste, millel on igale teadusharule vastav mõiste. Üldiselt mõeldakse bioaktiivsuse all mingi aine või materjali spetsiifilist toimet või tulemit organismide rakkudes toimuvatele protsessidele.

Bioaktiivsus jagatakse:

MullateadusRedigeeri

Mullateaduses mõistetakse bioaktiivsusena mullaelustikus toimuvaid bioloogilisi protsesse ja muldadesse lisatavate ainete toimet nendele ning mullas elavatele organismidele.

BiokeemiaRedigeeri

Bioaktiivsus biokeemias ja sellega tihedalt seotud teadusharudes tähendab laiemalt, et bioaktiivne ühend omab regulatoorset efekti metaboolsetele protsessidele jm.[1]

MeditsiinRedigeeri

Meditsiini kaudu mõeldakse bioloogiline aktiivsus all mõeldakse bioloogilise materjali (näit ensüümide, hormoonide, vitamiinide) aga ka ravimi või vaktsiini võime, teatud kindlatel tingimustel, koes või elundis muutusi esile kutsuda või protsesse katalüüsida jm.[2]

FarmakoloogiaRedigeeri

Farmakoloogias mõeldakse bioloogilise aktiivsuse ehk farmakoloogilise aktiivsusa all ravimite kui komplekssete keemiliste ühendite toimeainete toimet ja mõju elusorganismidele. Ravimite toime ja mõju võib olla nii soovitud, neutraalne, antagonistlik kui ka soovimatu, kus ravimid kutsuvad esile kõrvaltoimeid, isegi mürgistust jpm.

ViitedRedigeeri

  1. Inimorganismi biomolekulid ja nende meditsiiniliselt olulisemad ülesanded Inimorganismi metabolism, selle häired ja haigused. Mihkel Zilmer, Ello Karelson,Tiiu Vihalemm, Aune Rehema, Kersti Zilmer, peatükk 10, lk 138, Biokeemia Instituut, Tartu Ülikool, 2010, ISBN 978-9985-2-1540-1
  2. Tõlkijad Katrin Rehemaa, Sirje Ootsing, Laine Trapido. Meditsiinisõnastik, ISBN 9985-829-55-7