See artikkel räägib lahtisest baasist; kinnise baasi kohta vaata artiklit Kinnine baas

Baas ehk topoloogia baas ehk lahtine baas ehk topoloogilise ruumi baas on topoloogilise ruumi lahtiste alamhulkade niisugune pere, et iga lahtine hulk topoloogilises ruumis on baasi elementide ühend.

Baasi mõiste on üks topoloogia põhimõisteid. Paljudes küsimustes, mis puutuvad mingi ruumi lahtistesse hulkadesse, on piisab piirduda selle ruumi baasi elementide vaatlemisega.

Sageli esitatakse topoloogia baas selleks, et topoloogiat defineerida. Näiteks meetrilisel ruumil defineeritakse topoloogia baasi kaudu, mille moodustavad kõik lahtised kerad.

Omadused Redigeeri

Topoloogilisel ruumil võib olla palju baase. Suurim neist on kõigi lahtiste hulkade hulk. Teispidiselt ei vasta ühele baasile mitu topoloogiat ehk igale baasile vastab unikaalne topoloogia. Viimane omadus võimaldab topoloogiaid defineerida baasi määratlemise kaudu.

Baaside kaks olulist omadust on:

  1. Baas katab hulga  .
  2. Olgu  ,   baasi elemendid ja   nende ühisosa, siis iga punkti   jaoks leidub baasi element  , mis kuulub ühisossa   ja mis sisaldab punkti  .

Ükski   alamhulkade kogum, mis ei rahulda üht ülaltoodud tingimiustest ei saa olla ühegi   topoloogia baas. Teistpidiselt, kui mõni   alamhulkade kogum   rahuldab ülaltoodud tingimusi, siis leidub üheselt määratud topoloogia hulgal  , mille baasiks on  . Sellise baasi määratlemine on väga tavapärane viis topoloogiate defineerimiseks. Märkigem veel, et piisav ((kuid mitte tarvilik) on nõuda, et   oleks suletud ühisosade võtmise suhtes. Sel juhul saab teine ülaltoodud tingimustest alati täidetud, sest võib vaida  .

Näited Redigeeri

  • Kui   ja   on topoloogilised ruumid topoloogiate baasidega   ja  , siis topoloogia ruumide korrutisel   antakse baasi
  abil.
Seejuures ei sõltu topoloogia ruumil   sellest, milliseid ruumide X ja Y baase kasutatakse topoloogia defineerimiseks. Niisugust topoloogiat nimetatakse topoloogiliste ruumide korrutise (standardseks) topoloogiaks.
  • Reaalarvude ruumi   topoloogia defineeritakse kõigi vahemike   süsteemi abil, mis moodustab selle topoloogia baasi. Analoogselt defineeritakse ruumi   topoloogia lahtiste ristkülikute   baasi abil, ja see topoloogia langeb ilmselt kokku ruumide otsekorrutise standardse topoloogiaga.

Vaata ka Redigeeri