Autopant

Autopant on asjaõiguslik instituut Eesti õiguses (antud juhul registerpant), vallasvara tagatis.

Pant on üks võlausaldaja viisidest võlgniku rahaliste kohustuste täitmise tagamiseks. Vastavate kohustuste täitmise tagamise viisina on pant hea oma sundkorras sissenõudmise võimaluste lihtsusega. Tagatis näeb ette, et võlgniku varale on võimalik pöörata sissenõuet. Autopandi puhul on tagatise objektiks liiklusvahend (sõiduauto, mootorratas, eritehnika, ujuvvahendid jms). Olenevalt lepingu tingimustest, võib panditav liiklusvahend jääda nii võlgniku kasutusse, kui ka võlalepingu kehtivuse ajaks üle minna võlausaldaja hoiule. Teise variandi puhul, et tagada transpordi vahendi korrasolek, võlalepingu kogu kehtivuse ajaks, peab liiklusvahend olema paigutatud valvatavasse parklasse. Ent mõlema variandi puhul läheb tagatise omandiõigus võlausaldajale üle ning kui liiklusvahend jääb võlgniku kasutusse, siis tema nimele vormistatakse üldvolikiri. Võlgniku poolt rahaliste kohustuste mittetäitmise puhul rakendatakse panditavale varale sissenõudmine, see võõrandatakse ning vahendid suunatakse põhikohustuste kustutamiseks.

Kasutatud allikadRedigeeri

  • Selle artikli kirjutamisel on kasutatud venekeelset artiklit ru:Автозалог seisuga 14. jaanuar 2012.