Asjaõigus

õigusnormide kogu, mis reguleerib isikute suhet asjadesse

Asjaõigus on õigusnormide kogu, mis reguleerib isikute suhet asjadesse.

Asjaõigus järgneb asjale, st liigub asjaga kaasa, kui asja füüsiliselt liigutatakse. Rahvusvahelise eraõiguse kohaselt kohaldatakse asjade suhtes selle riigi õigust, kus asi asub (lex rei sitae). Asjaõiguse tekkimisel, muutmisel ja lõppemisel järgitakse selle riigi õigust, kus asi asub tekkimise, muutmise või lõppemise hetkel.

Asjaõiguste liigitus

muuda
  • Omand (dominium) kui absoluutne asjaõigus, täielik võim asja üle;
  • Piiratud asjaõigused (iura in re aliena), mis annavad teatud õigused asjale, aga ei ulatu kunagi täieliku võimuni asja üle. Nad jagunevad:

Vaata ka

muuda