Arvo Tering

Eesti ajaloolane

Arvo Tering (sündinud 6. aprillil 1949 Suure-Jaanis) on eesti ajaloolane ja raamatukogundustegelane.

Tering õppis Suure-Jaani keskkoolis aastatel 19561962, 19651967 ja Tartu Sanatoorses Keskkoolis 1962–1965. Aastatel 1967–1972 õppis ta Tartu Ülikoolis ajalugu, individuaalprogrammi alusel ka raamatukogundust ja bibliograafiat. Aastatel 1972–1988 töötas Arvo Tering Tartu Ülikooli Raamatukogus vanemraamatukoguhoidjana ja aastatel 1988–2016 vanemteadurina. Aastal 1986 kaitses ta Helmut Piirimäe juhendamisel valminud väitekirja ülikoolide rollist haritlaskonna kujunemisel Eesti- ja Liivimaal Rootsi võimu perioodil 1630–1710. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on haritlaskond ja teadusideede retseptsioon varauusaegses Baltikumis (sealhulgas Tartu rootsiaegse ülikooli ajalugu, eri Euroopa ülikoolide mõju Baltimail, Baltimailt pärit noormeeste ülikooliõpingud, teadusideede, eriti meditsiiniideede retseptsioon). Stipendiaadina on Tering olnud uurimistööl Lätis. Saksamaal, Rootsis, Hollandis ja Poolas. Arvo Teringu huvi varauusaja akadeemiliste kontaktide vastu on aidanud virgena hoida sama uurimisvaldkonna ühe silmapaistvaima asjatundja, Taani riigiarhivaari Vello Helki julgustav abikäsi, eriti 1970.–1980. aastatel, mil võimalused uurimisreisideks lääneriikidesse puudusid.

Alates 1991. aastast on Arvo Tering Balti Ajaloo Komisjoni (Göttingenis) kirjavahetajaliige, 2015. aastast Läti Teadusajaloo Assotsiatsiooni auliige.

2001. aastal Arvo Teringut tabanud silmanägemise kaotus tingis uurimistemaatika ahenemise. Edasise uurimistöö fookusse jäi meditsiiniideede retseptsiooniajalugu, kuna sellekohased põhiallikad – varauusaegsed Läänemere maade meedikute dissertatsioonid – on kompaktse allikategrupina arvutisse transkribeerituna häälesüntesaatori abil kasutamiseks jõukohased. Pooleli on ulatuslikum uurimus "Euroopa protestantlikud ülikoolid kui Läänemere maade meedikute koolitajad ning uute meditsiiniideede vahendajad varasel uusajal".

Tunnustus muuda

Olulisemad tööd muuda

 • Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632-1710. Tallinn 1984
 • Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798. Tartu: Ajalooarhiivi kirjastus 2008
 • Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561-1800, bearbeitet von Arvo Tering unter Mitarbeit von Jürgen Beyer. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 2018
 • The Dissertations of doctors of medicine active in Estonia, Livonia and Courland, defended at European Universities in the Eighteenth century, Ajalooline Ajakiri. The Estonian Historical Journal, No 3 /4(2010);
 • The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas. Special issue edited by Pärtel Piirimäe and Lea Leppik. Tartu 2012 , lk.367-402
 • Zur frühen Rezeption von Harveys Theorie des Blutkreislaufs im deutschen Sprachraum: Eine apologetische Disputation in Königsberg aus dem Jahre 1651, in: "Dichtung, Gelehrsamkeit, Disputationskultur".
 • Festschrift für Hanspeter Marti zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Reimund B. Sdzuj, Robert Seidel und Bernd Zegowitz" . Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 2012, lk. 461-481
 • Riga Municipal Physician Nicolaus Witte von Lilienau (1618–1688): his Medical Views at the Crossroads of Tradition and Changes in Medical Teaching during his Student Years at Dutch Universities in the 1640s , in: Acta baltica historiae et philosophiae scientiarum 2014, no 2, lk. 70-116 Contacts in natural sciences between Riga and England 1660-1710, in: Estonian Historical Journal 2015, 1 / 2, (151/152), lk. 39-83.
 • Elukäik ja publikatsioonide nimestik kuni 2014. aastani: Kulturaustausch: Baltisches Echo auf Gelehrte in der Schweiz und in Deutschland. Freundesgabe für Arvo Tering. Herausgegeben von Hanspeter Marti in Zusammenarbeit mit Ursula Caflisch-Schnetzler und Karin Marti-Weissenbach. Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag 2014, lk. 7-10, 293-300.

Välislingid muuda

Viited muuda

 1. "Tartu Ülikooli medali kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 5.12.2022.
 2. "Teenetemärgi "100 semestrit Tartu Ülikoolis" kavalerid". Tartu Ülikool. Vaadatud 9.12.2022.