Arutelu:Solfedžo

Lisa teema
Sellel leheküljel pole arutelusid.

Solfedžoks nimetatakse ka õppeainet (muusikakoolides). Adeliine 24. aprill 2012, kell 12:50 (EEST)

Solfedžo ongi pedagoogliline praktika (õppeaine), mille eesmärgiks on osata noodist laulda. Solfedžo arendati välja solmisatsiooni põhjal, kuid tegu on erinevate mõistetaga. --Andrus Kallastu (arutelu) 26. juuni 2017, kell 16:07 (EEST)
Siis tuleb siin muudatusi teha. Andres (arutelu) 26. juuni 2017, kell 16:35 (EEST)

"Keskaja olulisemaid muusikateoreetikuid Guido Arezzost arendas oma peateoses "Micrologus de disciplina artis musicae" laadisüsteemi, sõnastades õpetuse heksakordidest ja tõi kasutusele solmisatsioonisilbid. 11. sajandil töötas muusikateoreetik Guido Arezzost välja kuue-noodilise tõusva järjestuse ut, re, mi, fa, sol ja la. Heksakordisüsteem fikseeris keskaegse helirea kõige problemaatilisema noodi b, mis oli ebapüsiv ja teda kasutati nii kõrgena kui madalana. Solmisatsioonisilbid võttis Guido kasutusele laulu hõlbustamiseks hümnist "Epistola de ignotu cantu", kus silbid langevad oma vastavatele skaalaastmetele. Ut queant laxis resonāre fibris Mira gestorum famuli tuorum, Solve polluti labii reatum, Sancte Iohannes." Tõstsin selle jutu siit välja, kuna see dubleerib infot artiklis solmisatsioon.--Andrus Kallastu (arutelu) 5. mai 2020, kell 15:15 (EEST)

Naase leheküljele "Solfedžo".