Arutelu:Immigratsioon

Aktiivsed arutelud

See artikkel ei räägi mittemillestki. Kas siseränne on sisseränne? --Metsavend 18. jaanuar 2011, kell 16:29 (EET)

Ma ei saa ka aru, millest siin räägitakse, aga see võib tulla sellest, et artikkel on ligtsalt väga kehvas seisus. Taivo 18. jaanuar 2011, kell 17:12 (EET)
Artiklis on praegu ainult definitsioon, aga millest te aru ei saa? Siseränne ei ole sisseränne. Andres 21. jaanuar 2011, kell 10:50 (EET)
Ma saan nüüd aru, milles probleem on. Pole tõesti selge, kas siserände puhul saab rääkida sisserändest. Immigratsioonist küll mitte.
Ja peale selle, sisserändest räägitakse ka loomade puhul. Selles tähenduses tuleb siia link artiklist Populatsioonidünaamika. Andres 22. jaanuar 2011, kell 12:26 (EET)

NPOVRedigeeri

Artikkel on mitte lihtsalt vilets, vaid ka NPOV. Vt nt "Immigratsioon ja läänelikud sotsiaalsed väärtused": 1. Tekstist jääb mulje, just nagu toimuks kogu immigratsioon ainult "mujalt" "Läände". (Allpool, lõigus "Immigratsiooni mõjud" on seda ka otsesõnu väidetud: "Vastuvõtvaks riigiks on tavaliselt tööstuslikult hästi arenenud maa Lääne-Euroopas või Ameerika Ühendriigid." See on täiesti konkreetselt VALE: globaalses mastaabis ei ole sisseränne Euroopasse ja USAsse eriliselt suur, kui võrrelda seda riikidevahelise liikumisega konfliktipiirkondade vahetus ümbruses ja tööjõu liikumisega regioonide piires.) 2. Lõik algab küll pehmendatud väidetega, kus on fraasid nagu "Tihti usutakse", "teatud riikidest", "Arvatakse", aga neilt minnakse enam-vähem sujuvalt üle kindlas kõneviisis väidetele nagu "Samuti on suureks probleemiks". 3. Läbivalt ebamäärastest üldistatud väidetest koosneva lõigu ainus viide on üht konkreetset Hollandi filmi käsitlevale NBC artiklile, mis ei tõesta kaugeltki kõiki väiteid ning on sedavõrd kaugeleulatuvate üldistuste jaoks üldse äärmiselt vilets allikas. Nii laiahaardelist sõnavõttu peaks põhjendama enam kui ühe allikaga, mis peaksid olema pigem teadusuuringud kui üks mitte just tippajakirjandusse kuuluv lehelugu. 4. Ebamääraste üldistustega jäetakse lugejale mulje, et "läänelike sotsiaalsete väärtuste" (mis need ka poleks, just nagu kõigil Lääne ühiskondadel oleks samad väärtused) puudumine Läände ükskõik kust tulevate immigrantide seas (mis jääb samuti ülimalt ebamääraseks inimmassiks, sest Läänt pole selles kontekstis määratletud - just nagu poleks mingit vahet Poolasse kolinud ukrainlasel ja Islandile kolinud keenialasel) on üleüldine ja teisi seisukohti pole. Muidugi on kogu tekst viitenapp (ja viidete kvaliteet pole suurem asi), täis alusetuid üldistusi, ebamäärasust (weasel words) ja lugejate veenmist vihjetega. Vt nt "Sisserändepoliitika on üha enam seotud erinevate probleemidega nagu riigi julgeolek, terrorism ning Lääne-Euroopas ka islami muutumine juhtivaks religiooniks." - just nagu oleks islam mõnes Lääne-Euroopa riigis reaalselt muutunud või lähiajal muutumas juhtivaks religiooniks ja seda oleks võimalik tõestada demograafiliste faktidega.

Nõus. Siin ei ole tarvis mingit erilist argumenteerimist, tuleb lihtsalt väärad väited ja subjektiivsed arvamusavaldused välja rookida. Andres (arutelu) 14. mai 2016, kell 15:02 (EEST)

Immigratsioon ja läänelikud sotsiaalsed väärtusedRedigeeri

Tihti usutakse[kes?], et teatud riikidest pärit sisserändajatel võib olla probleeme läänelike elukommetega harjumisega ning nad ei mõista igapäevaseid asju, mis on nende kultuurile võõrad. Sinna alla kuuluvad nii naiste õigused, koduvägivald, LGBT õigused ning seaduste tähtsustamine usu ees. Näiteks on paljudes maailma paikades[viide?] täiesti lubatud füüsilise vägivalla kasutamine naise vale käitumise puhul ning naised peavad oma mehele kuuletuma. Arvatakse[kes?], et kuna Lääne riigid on näinud palju vaeva, et saavutada kaasaegsed väärtused, siis on neil õigus neid säilitada[viide?]. Samuti on suureks probleemiks LGBT õigused, sest homoseksuaalsus on paljudes riikides illegaalne ning ühiskonna poolt taunitav. Mõnes kohas võib selle eest karistuseks saada ka surmanuhtluse. Samas on mõned riigid, nende seas Holland, vastu võtnud seadused, mille alusel peab riiki kolida tahtja leppima LGBT õigustega.[1]

Selle osa ma tõstsin siia, sest iva on siin olemas. Andres (arutelu) 14. mai 2016, kell 15:09 (EEST)
  1. Film exposes immigrants to Dutch liberalism Associated Press, 2006 (vaadatud 28.09.2013)
Naase leheküljele "Immigratsioon".