Andrei Toporkov

Andrei Toporkov (vene keeles Андрей Львович Топорков; sündinud 15. märtsil 1958 Leningradis) on vene folklorist, kirjandusteadlane ja etnograaf, Venemaa Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige.

Andrei Toporkov
Foto: erakogu
Sünninimi Andrei Toporkov
Sünniaeg 15. märts 1958
Leningrad
Rahvus venelane
Elukutse folklorist, kirjandusteadlane
Alma mater Herzeni nimeline Venemaa Pedagoogiline Ülikool
Töökoht Maksim Gorki nimeline Maailmakirjanduse Instituut

Elulugu muuda

Toporkov lõpetas Herzeni-nimelise Leningradi Pedagoogilise Instituudi, ta on filoloogiadoktor (1998). Alates 1993. aastast õpetab ta Venemaa Riiklikus Humanitaarülikoolis, alates 2006. aastast on ta Maksim Gorki nimelise Maailmakirjanduse Instituudi folkloristika osakonna juhtivteadur. Ta on filoloogiadoktor (1998), professor (2006), Venemaa Teaduste Akadeemia kirjavahetajaliige (2006).

Toporkov osales N. Tolstoi juhitud Polesje ekspeditsioonidel Valgevene aladel, alates 2003. aastast juhib välitöid Põhja-Venemaal Pudoži, Võtegra piirkondades. Ta on Fulbrighti stipendiaat; 2008. aastal pälvis P. Bogatõrjovi nimelise preemia tema monograafia "Loitsud vene XV-XVII sajandi käsikirjalises traditsioonis" ("Заговоры в русской рукописной традиции XV—XVII веков".)

Ta kuulub rahvusvahelise slavistide komitee folkloristika komisjoni; on Rahvusvahelise Jutu-uurijate töörühma Loitsud, loitsimine ja loitsijad juhtkomitee liige (International Society for Folk Narrative Research (ISFNR), Committee on Charms, Charmers and Charming). Kuulub ajakirjade "Studia litterarum", "Литературный факт", "Русская литература", Incantatio. An International Journal on Charms, Charmers and Charming[1] toimetuskolleegiumitesse, raamatusarjade ""Вечные" сюжеты и образы" vastutav toimetaja, Vene Folkloori akadeemilise sarja kirjastuskomitee liige. Maailmakirjanduse Instituudi uurimisgrantide "Неизвестные страницы русской фольклористики" (2014–2015); "Магический фольклор в русских устных и рукописных традициях" (2014–2016) juht.

Teadustööd ja uurimisteemad muuda

A. Toporkov on slaavi folkloori, ajaloo, filoloogia ja vene kirjanduse spetsialist. Tema monograafia "Müüditeooria vene filoloogias 19. sajandil" ("Теория мифа в русской филологической науке XIX века") (1997)" pakkus uue vaate vene folkloristika asutajate käsitlustele. Sama suunda jätkavad A. Toporkovi teadusväljaanded A. Potebnja, A. Afanasjevi, G. Fedotovi, D. Zelenini ja F. Buslajevi kirjutistest. A. Toporkov tähtsustas arhiivimaterjalide avaldamist, sellest põhimõttest lähtuvad tema koostatud kogumikud "Отреченное чтение в России XVII—XVIII вв." (2002), "Русские заговоры из рукописных источников XVII — первой половины XIX в." (2010), "Неизвестные страницы русской фольклористики"(2015).

A. Toporkov on avaldanud üle 500 teadustöö, sh monograafia "У истоков этикета: Этнографические очерки" (1990, kaasautor), "Заговоры в русской рукописной традиции XV—XIX вв.: История, символика, поэтика" (2005), "Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. Пробный выпуск" (2010, kaasautor), "Источники "Повести о Светомире царевиче" Вяч. Иванова: древняя и средневековая книжность и фольклор" (2012), "Восточнославянские заговоры: Материалы к функциональному указателю сюжетов и мотивов. Аннотированная библиография" (2014, kaasautor).

Tähtsamad teadustööd muuda

Loitsud muuda

Vaimulikud värsid muuda

Lastefolkloor muuda

Rahvakultuuri sümboolika muuda

 • Почему «решетом свету наношено»? // Русская речь. 1985. № 1. С. 121—123.
 • Откуда у Бабы-Яги ступа? // Русская речь : журнал. — 1989. — Июль—Август (№ 4). — С. 126—130. (архивировано 4.03.2016)
 • Символика и ритуальные функции предметов материальной культуры // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л., 1989. С. 89-101.
 • Домашняя утварь в поверьях и обрядах Полесья // Этнокультурные традиции русского сельского населения XIX-начала XX в., M., 1990. С. 67-135.
 • Перепекание детей в ритуалах и сказках восточных славян // Фольклор и этнографическая действительность, СПб., 1992. С. 114—118.
 • Горшок // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 526—530.
 • Дежа // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1999. Т. 2. С. 45-49.
 • Земля // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М.: Международ. отношения, 1999. Т. 2. С. 315—321 (в соавт. с О. В. Беловой, Л. Н. Виноградовой).
 • Еда // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1999. Т. 2. С. 176—178.
 • Дитя на выпекании // Родина. 2001. № 8. С. 96-99.
 • Ложка // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2004. Т. 3. С. 129—134.
 • Печь // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2009. Т. 4. С. 39-44.
 • Решето // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2009. Т. 4. С. 432—437.
 • Стол // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2012. Т. 5. С. 165—170.
 • Тоска // Там же. 296—298.

Eeros vene kultuuris muuda

Rahvalik õigeusk ja panalus muuda

Etikett muuda

 • У истоков этикета: Этногр. очерки. Л., 1990. 165 с. (в соавторстве с А. К. Байбуриным).
 • На кудыкину гору // Рус. речь. 1990. № 3. С. 141—144.
 • Происхождение элементов застольного этикета у славян // Этнические стереотипы поведения, Л., 1985. С. 223—242.
 • Структура и функции сельского застольного этикета у восточных славян // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. С. 190—203.
 • Суеверные приметы и мифология повседневности // Мифология и повседневность: Мат-лы науч. конф. 18-20 февраля 1998 года. СПб., 1998. С. 32-42.
 • Пьянство // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2009. Т. 4. С. 377—382.

Folkloristika ajalugu muuda

Võõrkeelsed (mittevenekeelsed) teadustööd muuda

 • Aux sources de l’étiquette: Ẻtudes ethnographiques. Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004. 321 p. (in collab. with A.K. Baϊbourine).
 • Oral Charms in Structural and Comparative Light. Proceedings of the Conference of the International Society for Folk Narrative Research’s (ISFNR) Committee on Charms, Charmers and Charming. 27-29th October 2011, Moscow / Editors: Tatyana A. Mikhailova, Jonathan Roper, Andrey L. Toporkov, Dmitry S. Nikolayev. — Moscow: PROBEL-2000, 2011. — 222 p.
 • Eros and Pornography in Russian Culture / Ed. by M. Levitt and A. Toporkov. Moscow, 1999.
 • The Origin of Slavic Table Etiquette // Культурология : The Petersburg Journal of Cultural Studies, 1993, vol.1, n°4, pp. 114–134.
 • Rebaking of Children in Eastern Slavic Rituals and Fairy-Tales] // Культурология : The Petersburg Journal of Cultural Studies, 1993, vol. 1, n° 3, pp. 15–21.
 • L'étiquette à table chez les Slaves de l’Est: point de vue mythologique] // La Revue russe. 1995. № 8. P. 51-59.
 • The devil’s candle: street lighting // History Today, Nov., 1996, p. 34-36.
 • Les fonctions symboliques des objets dans la culture paysanne russe // Cahiers slaves. 1997. № 1. P. 157—180.
 • Les fonctions rituelles et mythologiques du baiser chez les Slaves de l’Est] // Revue des еtudes Slaves. Paris, 1997. T. 69.N 4. P. 519—527.
 • Littérature orale et folklore érotique russe dans les éditions françaises et allemandes (fin du XIXe — début XXe siècle)"], in: Philologiques IV. Transferts culturels triangulaires France-Allemagne-Russie, sous la dir. de Katia Dmitrieva et Michel Espagne. Paris, 1996. P. 245—255.
 • Russian Love Charms in a Comparative Light // Charms, Charmers and Charming: International Research on Verbal Magic / Ed. by Jonathan Roper. Palgrave Macmillan, 2008. P. 119—144.
 • La symbolique du corps dans les formules magiques en Russie aux XVIIe-XVIIIe siecles // Le corps dans la culture Russe et au-dela / Textes reunis par G. Kabakova et Fr. Conte. Cahiers Slaves, № 9. Paris, 2008. P. 165—185.
 • Verbal Taboos in Contemporary Records // Anthropology and Archeology of Eurasia. 2009. V. 47. № 4. P. 58-74 (in collab with T. Il’ina).
 • What Can You Find in the Banya If You Go There at Midnight? (Rewiew of W.F.Raiyan [Ryan]. Bania v polnoch: Istoricheskii obzor magii i gadanii v Rossii. M., 2006) // Forum for Anthropology and Culture. 2009. № 5. P.425-444.
 • Verbal Charms From a Seventeenth-Century Russian Manuscript // Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming.1912. № 2. P. 42-54.
 • «Actes magiques, rites et croyances en Russie subcarpathique: le contexte russe», in : S. Tchougounnikov, C. Trautmann-Waller (éd.), Pëtr Bogatyrëv et les débuts du Cercle de Prague. Recherche ethnographiques et théâtrales, Paris, Université de Paris-3, 2013, pp. 95-115.
 • Charm indexes: problems and perspectives // The Power of Words: Studies on Charms and Charming in Europe / Edited by James Kapaló, Éva Pócs and William Ryan. Budapest, New York, Central European University Press, 2013. P. 71-99.
 • Verbal Charms Against Authorities and Judges in Seventeenth- and Eighteenth-Century Russia // Russian History 40 (2013) 532—539 (Witchcraft Casebook: Magic in Russia, Ukraine, Poland, and the Grand Duchy of Lithuania, 15th-21st Centuries).
 • The Slavic and German Versions of the Second Merseburg Charm // Incantatio: An International Journal on Charms, Charmers and Charming. 2013. № 3. P. 43-59 (in collab. with T. Agapkina, V. Karpov).

Vene sümbolism muuda

Muu muuda

Viited muuda

Välislingid muuda