Loitsude, loitsimise ja loitsijate uurimise töörühm

Loitsude, loitsimise ja loitsijate uurimise töörühm Rahvusvahelise Rahvajutu-Uurijate Seltsi (ISFNR) juures (inglise keeles The ISFNR Committee on Charms, Charmers and Charming) ühendab alates 2003. aastast mitmete maade teadlasi, kes on huvitatud erinevate perioodide verbaalsete (jm vormis) loitsude, loitsimispraktikate, loitsijate ja nende patsientide akadeemilisest uurimisest. Loitsude uurimine oli Euroopas edukas 20. sajandil kuni Teise maailmasõja alguseni ja tugines suurtele rahvaluulekogudele, antiik- ja keskaja tekstidele; levinud oli võrdlev ja tüpoloogiline uurimismeetod. Õpetlashuvi tõusulaine algas uuesti 1990. aastatel.

Töörühma juhtkomiteesse kuuluvad Elenora Cianci, James Kapalo, Mare Kõiva, Lea Olsan, Haralampos Passalis, Éva Pócs, Jonathan Roper, Emanuela Timotin, Andrei Toporkov ja Daiva Vaitkevičiene.

Konverentsid muuda

Alates aastast 2003 toimuvad regulaarsed konverentsid jooksva uurimistöö ja pikema perioodi uurimuste kokkuvõtmiseks. Konverentsid on toimunud Londonis (2003 ja 2005), Pécsis (2007, 2015), Tartus (2008), Ateenas (2009), Bukarestis (2010), Moskvas (2011), Vilniuses (2013), Corkis (2016), Budapestis (2017).

Väljaanded muuda

Töörühm annab välja ajakirja Incantatio. An International Journal on Charms, Charmers and Charming.[1]

Koostatakse annoteeritud bibliograafiat (International Annotated Charms Bibliography).

Ilmub uudiskiri The Power of Words in Traditional European Culture (koordineerib J. Borsje).

Töörühma liikmetel ilmub igal aastal kogumikke ja monograafiaid:

  • Haralampos Passalis. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΩΔΕΣ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΡΡΗΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ [Modern Greek charms. The power of unspoken speech in Greek Folk Tradition]. Thessaloniki: Ekdotikos Oikos Rome, 2016.
  • James Kapalo,‎ Eva Pocs,‎ William Ryan. The Power of Words: Studies on Charms and Charming in Europe. 2013
  • Roper, Jonathan, English Verbal Charms (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2005).
  • Lecouteux, Claude, Charmes, conjurations et bénédictions, Lexique et formules [Charms, incantations and blessings: lexis and formulas], Paris: Honoré Champion, 1996.
  • Ιωνάς, Ιωάννης (ed.) Γητειές : σώμα κυπριακών επωδών [Corpus of Cypriot Charms]. Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2007, τόμ. Α , Β.
  • Vaitkeviciene, Daiva, ed., Lietuviu užkalbejimu šaltiniai elektroninis savadas. [CD-ROM] (Vilnius: Lietuviu; literaturos ir tautosakos institutas, 2005). [Sources of the Lithuanian Verbal Charms: Electronic Database].
  • Dolenc, Milan (ed. Marija Makarovic, Zvonka Zupanic Slavec), Zagovori v slovenski ljudski medicini ter zarotitve in apokrifne molitve [Charms in Slovenian Folk Medicine from conjurations to Apocryphal Prayers], Ljubljana: Institut za zgodovino medicine. Medicinska fakulteta, 1999.
  • Mare Kõiva. Eesti loitsud. Tallinn: Pegasus, 2011.

Andmebaasid muuda

Üks püsisuundasid on loitsusid puudutavate andmebaaside ettevalmistamine ja avamine, mis on kasvavate digitaalkorpuste loomulik tulemus.

  • Golopentia, Sanda. Romanian Love Charms. [1]
  • A MAGYAR RÁOLVASÁSOK SZÖVEGCSOPORTJAI (Ungari loitse)[2]

Viited muuda

Välislingid muuda