Emanuela Timotin

Emanuela Timotin on rumeenia filoloog, loitsude, apogrüüfide ja rahvausundi uurija.

Timotin lõpetas 1999. aastal Bukaresti Ülikooli, omandas magistrikraadi Université Paris 4 Paris-Sorbonne'is 2000. aastal, doktorikraadi Bukaresti Ülikoolis 2007. aastal ja teise doktorikraadi Stendhali ülikoolis Grenoble'is 2009. aastal.

Ta töötab vanemteadurina Rumeenia Teaduste Akadeemia Iorgu Iordan – Al. Rosetti nimelises Keele Instituudis Bukarestis.

Emanuela Timotin on ajakirja Incantatio toimetuskolleegiumi liige ja üks "Studii și cercetări lingvistice" (Bukarest, Rumeenia) toimetajatest.

Ta kuulub mitmesse teadusorganisatsiooni, näiteks on ta ISFNR Loitsude, loitsimise ja loitsijate uurimise töörühma juhtkomitee liige, Rumeenia Lingvistika Seltsi liige, Piiblikirjanduse Seltsi liige.

Uurimissuunad muuda

Ta on koostanud 17.–19. sajandi Rumeenia kirjalike loitsude tekstikriitilise väljaande "Descântecele manuscrise românești: secolele al XVII-lea – al XIX-lea" – Bucharest: Editura Academiei Române, 2010. Teos pälvis Rumeenia Teaduste akadeemia Timotei Cipariu auhinna. E. Timotin on avaldanud kirjutisi loitsudest, erinevatest apogrüüfilistest käsikirjadest (nt taevakirjad), ta on avaldanud artikleid heterodokssete palvete ja samuti loitsude ja palvete seoste teemal paljudes erialastes väljaannetes.

Valik publikatsioone muuda

Raamatud, toimetatud teosed muuda

 • Crestomația limbii române vechi. Vol. I.(1521–1639), ediția a II-a revăzută și adăugită, coordonator Alexandru Mareș, Editura Academiei Române, București, 2016. (kaasautor).
 • Adam și Eva în literatura română veche (secolele al XVI-lea –al XVIII-lea). Texte canonice, scrieri apocrife și credințe populare, București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016.
 • Emanuela Timotin, "Paroles protectrices, paroles guérisseuses. La tradition manuscrite des charmes roumains (XVIIe-XIXe siècle)", Paris: Presses de l’université Paris-Sorbonne, col. "Tradition et croyances", 2015, 385 p.
 • Descântecele manuscrise românești (secolele al XVII-lea – al XIX-lea) [The Romanian Manuscript Charms (17th – 19th centuries)], critical edition, philological and linguistic study. Bucharest: Editura Academiei Române, 2010.
 • Legenda duminicii (The Letter of Christ Fallen from the Sky), monographic study, edition and glossary, [Cele mai vechi cărți populare în literatura română, X], Bucharest, Fundația Națională pentru Știință și Artă – Academia Română, 2005.

Valik artikleid muuda

 • La tradition roumaine de la Vie d’Adam et d’Ève", în La Vie d’Adam et Ève et les traditions adamiques, Actes du quatrième colloque international sur les littératures apocryphes juive et chrétienne, Lausanne –Genève, 7–10 janvier 2014, édités par Frédéric Amsler, Albert Frey, Jean-Daniel Kaestli et André-Louis Rey (Publication de l'Institut romand des sciences bibliques 8), Prahins, Editions du Zèbre, 2017, pp. 231–242.
 • Credințe și practici privind protecția familiei în Moldova secolelor al XVIII-lea –al XIX-lea, în Actele Colocviului Cultură și istorie la est de Carpați în perspectivă sud-est europeană (secolele al VII-lea –al XIX-lea, Istros: Brăila, 2017, pp. 231–244.
 • Particularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763, în Adina Dragomirescu et alii, Sintaxa ca mod de a fi. Omagiu doamnei profesoare Gabriela Pană Dindelegan, la aniversare, București: Editura Universității București, 2017, p. 425–430.
 • Între Cantacuzini și Habsburgi. Aspecte lexicale ale unui text de ceremonial tradus din germană în română în 1763, în Adriana Costăchescu, Mihaela Cecilia Poescu, Hommages offerts à Maria Iliescu, Craiova: Editura Universitaria, 2017, pp. 276–287.
 • La tradition roumaine manuscrite de La Lamentation d’Adam à l’expulsion du paradis", în Francesca Barone, Caroline Macé, Pablo Ubierna (ed.),Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, Turnhout, Brepols, 2017, p. 729–754.
 • L’influence italienne sur le lexique roumain ancien. Le témoignage des traductions de Vlad Boțulescu de Mălăiești", în Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau, Jean-Marie Pierrel (ed.), Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romane (Nancy, 15–20 juillet 2013), vol. I, Strasbourg, ELiPhi, 2016, p. 755–764.
 • Eastern Christian Prayers against Hailstorms: Aquatic Demons and Divine Powers in Canonical and Apocryphal Contexts, in: Éva Pócs, András Zempléni, Spirit Possession. European Contributions to Comparative Studies, Central European University Press, New York – Budapest, 2016.
 • ‘The năjit between Prayers and Charms. A Study on the Romanian Manuscript Tradition’, In J. Kapalo, É. Pócs, W. F. Ryan (eds.), The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europe, Budapest, CEU Press, 2012, pp. 216–230.
 • ‘Le saint et les vers. Syméon Stylite l’Ancien, protecteur des vers à soie dans la tradition roumaine’, in F. Vigneron, K. Watanabe (eds.), Voix des mythes, science des civilisations. Hommage à Philippe Walter, Bern-Berlin, Peter Lang, 2012, pp. 373–382.
 • ‘Les apocryphes et leurs moyens de légitimation. Le Rêve de la Vierge dans la tradition roumaine’, New Europe College Yearbook, Bucharest, 2010–2011, pp. 211–253.
 • ‘Les incantations roumaines contre la matrice. Formules répétitives et associations symboliques’, in F. Bayard, A. Guillaume (eds) Formes et Difformités médiévales. Mélanges d’histoire, de littérature, de langue et de mythologie médiévales offerts au Professeur Claude Lecouteux, forewords by Régis Boyer and Jacques Le Goff, Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2010, pp. 279–285;
 • ‘L’invocation à la lune dans les charmes roumains. Tradition manuscrite et tradition orale’, in A. Branda, I. Cuceu (eds.), Romania Occidentalis, Romania Orientalis. Festschrift für Ion Taloș, Cluj: Editura Fundației pentru Studii Europene–Editura Mega, 2010, pp. 651–660.
 • ‘Irodia, doamna zânelor. Notes sur les fées roumaines et leur cohorte fantastique’, in K. Ueltschi, M. White-Le Goff (eds.), Les entre-mondes. Les vivants, les morts, Paris: Klincksieck, 2009, pp. 179–194.
 • ‘Queen of the Fairies and Biblical Queen. Notes on the Romanian Herodias’, Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography, 54 (2009) [= É. Pócs (ed.), Folk Religion and Folk Belief in Central-Eastern Europe], pp. 363–376.
 • ‘Un aspect méconnu des fées roumaines. Observations sur un texte magique manuscrit’, Revue des Études Sud-Est Européennes, 45 (2007), pp. 433–443;
 • ‘Une version roumaine inconnue de la Lettre du Christ tombée du ciel’, in Byzance, les Balkans, l’Europe. Études en honneur du Prof. Vasilka Tăpkova-Zaimova [Studia Balcanica, 25], Sofia, Institut d’Études Balkaniques, 2006, pp. 549–556.
 • ‘Particularități comune versiunilor de tipul ‘Ierusalim’ ale Legendei duminicii și textelor de legi’ (Common features of the Letter of Christ Fallen from the Sky (Jerusalem version) and the juridical texts), Studii și cercetări lingvistice, 54 (2003), pp. 203–225.
 • ‘Despre funcția substantivelor formate prin moțiune în descântecele românești’ (On the Function of the Nouns Formed with Suffixes of Genre in the Romanian Charms), Limba română, 52 (2003),pp. 561–572.

Välislingid muuda