Aktsent (muusika)

Aktsent on muusikas heli rõhutamine suhtes muude helidega. Aktsendi võib tekitada näiteks suur helitugevus (dünaamiline aktsent, dynamic accent, stress accent), kontrastne helikõrgus (tonic accent), heli pikenemine (agoogiline aktsent, agogic accent).

Märk noodi peal tähistab aktsenti.

Aktsent takti rõhutul löögil kutsub esile sünkoobi.

Aktsenti võib noodikirjas tähistada noodi peale või alla märgitava stakaato (staccato), stakatissimo (staccatissimo), martellaato (martellato), markaato (marcato) või tenuuto (tenuto) märgiga.

Aktsenti tähistavad noodikirja märgid vasakult paremale: (1) stakaato (staccato), (2) stakatissimo (staccatissimo), (3) markaato (marcato), (4) markaato (accent), (5) tenuuto (tenuto)

Aktsenti võib tähistada ka sfortsando (sforzando), sfortsaato (sforzato), fortsando (forzando) või fortsaato (forzato) (abbreviated Mall:Serif, Mall:Serif, or Mall:Serif) märgiga.