12-taktiline bluus

12-taktiline bluus on üks bluusi populaarsemaid vorme, mida iseloomustab ühesugune ja korduv akordide järgnevus 12 takti jooksul.

Akordide astmeline järgnevus: Akordide järgnevus helistikus C-duur:
I I või IV I I7
IV IV I I7
V V või IV I I või V
C C C C
F F C C
G G F C