Üldgeograafiline kaart

Üldgeograafiline kaart on kaart, millel kujutatakse olulisemaid looduslikke ja inimtekkelisi objekte.

Topograafiline kaart on suuremõõtkavaline üldgeograafiline kaart
Hainani saare üldgeograafiline kaart

Enamasti on kaardil kujutatud tajutavaid objekte, näiteks veekogud, pinnavormid, teed ja asulad.

Vaata ka

muuda