Ühtlane ringjooneline liikumine

(Ümber suunatud leheküljelt Ühtlane ringliikumine)

Ühtlane ringjooneline liikumine ehk ühtlane ringliikumine on keha või masspunkti konstantse kiirusega liikumine mööda ringjoont .

Ühtlane ringjooneline liikumine on liikumine konstantse kiirendusega

mis on alati suunatud ringjoone keskpunkti. r tähistab siin ringjoone raadiust, v tähistab kiirust ja ω nurkkiirust. See on näide olukorrast, kus keha liigub ühtlase kiirendusega, kuid selle kiirus ei muutu, sest antud juhul on kiirenduse efekt keha liikumise suuna muutmine.

Vaata ka muuda