Waldorfkool Läte

Waldorfkool Läte on üks kümnest Waldorfi pedagoogika koolist Eestis. Kool avati aastal 2008 Erakool Läte nime all, mis aastast 2016 on Waldorfkool Läte.

Kool asub Keilas aadressil Keskväljak 15. 2018/2019. õppeaastal õpib koolis 167 õpilast.[1][2]

Waldorfkooli Läte sünni- ja ajalugu muuda

Waldorfkooli Läte asutamine sai alguse kahest lapsevanemast, kes otsisid sobivat kooli oma koolieelikust tütrele. Kuna Neile jäid silma Eestis olevad Waldorfi koolid, otsustasid Nad oma lapse panna just sinna kooli. Olemasolevate koolide asukoht osutus perele liiga kaugeks, seega otsustati luua uus Waldorfi kool oma kodukohta, Keilasse.[1]

Aasta 2007 mais toimus esimene kohtumine Keila Kultuurikeskuses, kus tutvustati uue kooli loomise ideed. Sama aasta oktoobriks oli piisavalt huvilisi ja loodi Haridus- ja Kultuuriselts Läte.

2007. aasta oktoobris kirjutati alla asutamislepingule, võeti vastu põhikiri ja eesmärk avada Waldorfi pedagoogikale tuginev kool. 2008. aasta 1. septembril alustas Erakool Läte tegutsemist 12 esimese klassi lapsega Keila lasteaed Rukkilille koolitustiivas. Kooli esimene klassiõpetaja oli Epp Orgse, kes on 2019. aasta seisuga ka Waldorfkool Läte juhataja.[1]

2017. aasta septembris sai Waldorfkool Läte tähtajatu tegevusloa.[1]

Koolielu muuda

Waldorfkool Läte töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi antud koolituslubade alusel, õppetöö põhineb Waldorfi koolide raamõppekaval ja lisaks oma kooli õppekaval, mis muudab kooli omanäoliseks.[1]

Koolis on 9 põhikooliklassi, igas lennus 1 klass.

Õpilastele antakse numbrilise tunnistuse asemel kirjalik iseloomustus, ülevaade kooliaastal toimunust ja läbitud õppeainete temaatika.

a) lapse füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse arengu kirjelduse,

b) ülevaate õpilase õpihuvi ja ainetealaste saavutuste kohta,

c) üldinformatsiooni kooliaasta jooksul toimunust,

d) läbitud õppeainete temaatika.[1]

Numbriline tunnistus antakse, kui õpilane lahkub enne põhikooli lõppu teise kooli ning järgmises koolis on vaja numbrilist tunnistust. Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus

«5» väga hea

«4» hea

«3» rahuldav

«2» puudulik

«1» nõrk[1]

8. klassis tuleb õpilastel sooritada aastatöö(loovtöö).[3]

Koolis on 17 õpetajat, 1 abiõpetaja, büroojuhataja ja kooli juhataja.[1]

Iga kuu lõpus toimub Kuupidu, kus iga klass esineb oma etteastega.[3]

Paljud sündmused on seotud kalendripühadega.[3]

Haridus- ja Kultuuriselts Läte muuda

Mittetulundusühing Haridus- ja Kultuuriselts Läte asutati 11. oktoobril 2007. See on iseseisev avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille missiooniks on luua harmooniline kasvukeskkond inimese füüsilise, hingelise ja vaimse arengu heaks ning areneda selles. Seltsi üheks eesmärgiks on esindada ja ülalpidada Waldorfkool Lätet ja Lastehoid Lätet.[1]

Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu, kes saavad aastas kokku vähemalt 2 korda. Üldkogus otsustatakse ühiselt kõik olulised küsimused: kinnitatakse põhikirjad, arengukavad, kooli õppemaksu suurendamine või vähendamine järgmisel õppeaastal jm. Igapäevatööd juhib üldkogu poolt valitud juhatus.[1]

Waldorfi pedagoogika muuda

Waldorfi pedagoogika toetub kasvava inimese tundmisele ning inimese arengu tingimuste ja seaduspärasuste arvestamisele. Rudolf Steiner lõi meetodid hingelise ja vaimse tegelikkuse vahetuks uurimiseks ja seega ka inimhinge ja -vaimu uurimiseks. Antropoloogia laiendamine hinge ja vaimu valdkonda on Waldorfi pedagoogika ja Waldorfi koolides töötavate õpetajate tegevuse aluseks. Waldorfi pedagoogika võimaldab sügavamalt arvestada inimese arenguga lapsepõlves ja noorukieas.[3][4]

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 [1], Haridus- ja Kultuuriselts Läte, Vaadatud 26.03.2019
  2. [2], Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus, vaadatud 26.03.2019
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 [3], Käsiraamat waldorfkooli lapsevanemale, vaadatud 26.03.2019
  4. Kranich, E.-M. "Vabad waldorfkoolid", Tallinn 1991