Volhovi jõgi (vene Волхов, soome Olhavajoki) on jõgi Euroopas. Pikkus 224 km.

Volhovi jõgi juulis 2004, taustal Novgorod

Algab Ilmjärvest. Ülemjooksul voolab aeglaselt. Läbib lähte lähedal Novgorodi. Alamjooksul laskub Balti klindilt, moodustades kärestikke. Kärestikest allavoolu voolab rahulikult, jõekaldal on Kiriši, Volhovi ja Novaja Ladoga linn. Suubub Laadoga järve. Jõe järgi on nimetuse saanud ordoviitsiumi Volhovi lade.