Vladimir Hütt

Eesti filosoof

Vladimir Hütt (vene keeles Владимир Платонович Хютт, transliteratsioon Vladimir Khyutt; 18. aprill 1936 Venemaa, Leningrad4. juuni 1997) oli Nõukogude Eesti filosoof.

Ta sündis Vene NFSVs ja asus elama Eestisse pärast Eesti annekteerimist NSV Liitu. Lõpetas 1959 Tartu Ülikooli füüsikuna, uurimusi peamiselt füüsika filosoofilistest probleemidest ja tunnetusteooriast. Kaitses 1965 Leningradi ülikoolis filosoofiakandidaadi kraadi teemal ""Absoluutse ja suhtelise" kategooriate roll kvantmehaanika tõlgenduses", 1979 samas filosoofiadoktori kraadi teemal "Füüsikalise teadmise objektiivsuse probleem".

Hütt oli 1965–1971 mitme kõrgkooli õppejõud, 1971–1981 ja 1986. aastast Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi vanemteadur, 1981–1984 ENSV Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi ja 1984–1986 Obninski Aatomienergeetikainstituudi kateedrijuhataja. 1980. aastate lõpul pooldas ta Interliikumist.

TeosedEdit

  • Роль категорий «абсолютное и относительное» в интерпретации квантовой механики : автореферат … кандидата философских наук / В. П. Хютт ; Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова Тарту : Ленинградский государственный университет, 1965 (Тарту : Типография им. Х. Хейдеманна)
  • Filosoofia aine: metoodiline juhend üliõpilastele / Eesti Põllumajanduse Akadeemia; [koostanud V. Hütt] Tartu: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1970
  • Filosoofia aine: metoodiline juhend üliõpilastele / Eesti Põllumajanduse Akadeemia; [koostanud V. Hütt] Tartu: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1972
  • Концепция дополнительности и проблема объективности физического знания : [монография], [ответственный редактор О. А. Подлишевский] ; Академия наук Эстонской ССР, Институт истории. Таллин : Валгус, 1977 (Таллин: Юхисэлу)
  • Философские вопросы физики в Советской Эстонии за 30 лет (1948—1978) : аналитический обзор Таллин : ЭстНИИНТИ, 1979
  • Abiks õpetajale-propagandistile, Eesti NSV Õpetajate Täiendusinstituut, Published by Eesti NSV Haridusministeerium, 1984
  • Filosoofia aine: metoodiline juhend üliõpilastele / Eesti Põllumajanduse Akadeemia; [koostanud V. Hütt] Tartu: Eesti Põllumajanduse Akadeemia, 1986
  • Рецепция философии М. Хайдеггера в Эстонии / Институт научной информации по общественным наукам … [и др.] ; Москва : ИНИОН, 1991