Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaadi Eesti osakond

Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaadi Eesti osakond oli 1918. aastal Nõukogude Venemaal moodustatud Venemaal asuvate eestlaste tegevuse koordineerimise ja Eesti kohta teabe kogumise asutus.

Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaadi Eesti osakond
Asutatud 11. mai 1918
Peakorter Moskva
Tegevuspiirkond Vene SFNV
Juhtkond Juhataja/Eesti asjade komissar Hans Pöögelmann
Emaorganisatsioon Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaat

Rahvusasjade Rahvakomissariaadi Eesti osakond organiseeris andmete kogumist Nõukogudemaale evakueerunud eestlaste asupaiga ja arvu kohta, levitas nende hulgas nõukogude kirjandust, korraldas vabatahtlikke vastuvõttu Punaarmee eesti väeosadesse, lähetas kohtadele agitaatoreid, et selgitada eesti talupoegadele nõukogude võimu olemust ja muid aktuaalseid küsimusi[1].

Eesti osakond tegeles ka teabekogumisega Eesti olukorra kohta Saksa vägede poolt okupeeritud territooriumitel ning selle edastamisega Vene SFNV Välisasjade Rahvakomissariaati ja Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaati.

Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaadi Eesti osakonna juhataja/Eesti asjade komissar Hans Pöögelmann


Vene SFNV Rahvusasjade Rahvakomissariaadi Eesti osakonna juhataja/Eesti asjade komissar (комиссар по эстонским делам Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР) oli Hans Pöögelmann.

ViitedRedigeeri

  1. Revolutsioon, kodusõda ja välisriikide interventsioon Eestis (1917–1920). Eestimaa KP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut. NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi filiaal. Eesti NSV TA Ajaloo Instituut. Kirjastus "Eesti Raamat", Tallinn 1982, teine köide, lk 112

Vaata kaRedigeeri