Vasknarva põllumeeste konvent

Vasknarva põllumeeste konvent asus Karjati külas.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Piiri, Raja ja Vasknarva vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Timofei Jõgi, Sergei Kutusov, Grigori Smidt, Jaan Alas, Aleksander Deše, Vassili Marutkin, Aleksander Room, Nikolai Judin, Savva Kedrov, Aleksei Sotskov, Nikolai Vlasovski, Ivan Smorodov, Nikolai Tšernov, Ivan Käsperov ja Vassili Golubev.