Varr, tähis "var", on reaktiivenergia mõõtühik SI-süsteemis, mis on tuletatud sõnadest voltamper reaktiivne.

1 var on elektrivoolu reaktiivvõimsus, mille puhul pinge ja voolutugevuse efektiivväärtused on 1 V ja 1 A ja ning võimsustegur sin φ = 1, kus φ on voolu ja pinge vaheline faasinihe, mis on võrdne .