Valitsusjuht on riigi või autonoomse piirkonna täidesaatva võimu pea, valitsuse juht.

Valitsusjuhiks on kõige sagedamini peaminister, presidentaalse valitsemisvormi korral president.

Vaata ka

muuda