Vahipostil oli Tallinnas 15. oktoobrist 1953 kuni 20. veebruarini 1970 ilmunud ajaleht, Eesti NSV Siseministeeriumi häälekandja.

Ajaleht ilmus 1 kord nädalas.

Ajalehel oli ka venekeelne paralleelväljaanne На страже (Na Straže).