Vaba maailm oli külma sõja ajal kasutatud mõiste lääneliku demokraatiaga, või selle poole pürgivate riikide kohta, mille juhtriigiks peeti Ameerika Ühendriike; tuntud ka kui I maailm, millele vastandus kommunistlik ehk II maailm eesotsas Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei juhtkonnaga.

Vaba maailma loeti ka terve rida autoritaarse režiimiga riike, kes vastustasid kommunismi, ent ei tahtnud ise või ei suutnud vajalikul määral tagada kodanikuõigusi ega kõiki rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi, näiteks mitmed diktatuurimaad Ladina-Ameerikas, Aasias ja Aafrikas.