Võitleja (Narva Eesti Karskuse Selts Võitleja) oli aastatel 1891–1940 Narvas tegutsenud karskusselts.

Seltsil oli laulukoor, orkester, spordi- ja näitering.

Seltsi näiteringi põhjal kujunes välja Narva teater "Võitleja" ja spordiringist jalgpalliklubi KS Võitleja.