Võitleja (selts)

Võitleja (Narva Eesti Karskuse Selts Võitleja) oli aastatel 1891–1940 Narvas tegutsenud karskusselts.

Seltsil oli laulukoor, orkester, spordi- ja näitering. “Võitleja” seltsi- ja teatrimaja asus tänase Rugodivi kultuurimaja kohal, uhke juugendsiilis hoone valmis 1908. aastal arhitekt Nikolai Opatski projekti järgi.

Seltsi näiteringi põhjal kujunes välja Narva teater "Võitleja" ja spordiringist jalgpalliklubi KS Võitleja.