Võhma raba on raba Harjumaal Kuusalu vallas Koitjärve küla territooriumil.

Võhma raba on Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala osa. Üks paremini säilinud tervikliku veerežiimiga rabasid Eestis.

Sood eraldab Jussi järvedest Jussi Järvemägi, piirab edelast Peenessaar, lõunast Võhma saar, idast ja põhjast palu-, nõmme- ning soostunud ja rabastunud metsad. Edelaosas on sooalal ühendus Soodla luhaga kaguosas Kobarsaare rabaga. Sooala kaguosas paikneb Augjärv. Rabas on arvukalt väikseid ja keskmise suurusega laukaid. Vee äravool rabast toimub Peenessaare ja Võhma saare vahelt ning Võhma saare osade vahelt väikeste ojadena (osalt ummistunud kraavide kaudu) Soodla jõkke ning kirdeosast pikkadest soonekohtadest lõpuks kujunevate ojakeste kaudu Valgejõkke. 2000. aastate alguses oli rabas suur tulekahju, mis hävitas enamiku raba hõredast puistust.

Raba lõunaservas vastu Võhma saart on väga hästi säilinud raba üleminek siirdesooks ja laialdaseks märe madalsooks, põhjaservas on looduslikus seisus rabavee väljavoolusooned. Raba ümbritsevatel siirde- ja madalsoo aladel kasvab mitmeid looduskaitse all olevad liike.

Välislingid

muuda