Värviline metallurgia

Värviline metallurgia on teadus- ja tööstusharu, mis erinevalt mustmetallurgiast uurib ja töötleb kõiki teisi metalle peale raua ja selle sulamite.

Tiheduse järgi eristatakse kergmetalle (tihedus väiksem kui 5 Mg/m³; nt alumiinium, magneesium, berüllium ja titaan) ja raskmetalle (tihedus suurem kui 5 Mg/m³; vask, plii, kuld, hõbe, koobalt jt). Sulamistemperatuuri järgi eristatakse kergsulavaid (tina, plii, antimon jt) ning rasksulavaid metalle (volfram, molübdeen, tantaal ja nioobium). Värvilisi metalle kasutatakse peamiselt sulameina, kuna nende omadused on oluliselt paremad ja mitmekesisemad kui puhastel metallidel.