Väliseesti kirjanduse keskus

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu väliseesti kirjanduse keskuses (VEKK) on kõige täielikum väliseesti kirjanduse kogu Eestis. Keskuses kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks väliseestlust käsitlevaid ja väliseestlaste poolt välismaal alates 1944. aastast välja antud trükiseid nii eesti kui ka võõrkeeles.

Ajalugu muuda

Unikaalne kogu sai alguse 1974. aastal, mil tollase Eesti NSV Teaduste Akadeemia Raamatukogu juurde moodustati erihoiu osakond, kuhu koguti sel ajal kõiki kodueestlastele keelatud raamatuid, sealhulgas ka väliseestlaste kirjutatuid ja väljaantuid. See "keelatud" ja avalikkusele suletud kogu tehti 1988. aasta lõpust alates kõigile kättesaadavaks, samal ajal hakkas Eestisse saabuma ka suuri raamatuannetusi väliseestlastelt[1].

Kogud muuda

2019. aasta lõpu seisuga on keskuses kokku 38 297 eksemplari teavikuid, nendest 25 291 raamatuid ja 9607 aastakäiku ajalehti ning ajakirju. Avakogus on 1855 eksemplari. Lisaks jätkväljaanded, kaardid, noodid, teadusseparaadid jne.

Andmebaasid muuda

Keskuses on koostatud mitmeid olulisi andmebaase:

 • väliseestlaste isikulooline andmebaas VEPER, mis sisaldab üle 1000 isiku eluloolisi andmeid. Andmebaasi koostatakse aastast 2004 peamiselt väliseesti trükistes ilmunud teabe põhjal: kasutatud on teatmeteoseid, juubeliartikleid, intervjuusid, nekrolooge jm. Andmebaas sisaldab isikute sünni- ja surmadaatumeid, elukohti, haridus- ja teenistuskäiku, tunnustust, publikatsioone.
 • VEART on abiks väliseesti perioodikas ilmunud artiklite leidmisel. Andmebaasi hakati koostama aastal 2003 ning see sisaldab üle 8000 artikli kirje. VEARTis olevad kirjed on kättesaadavad artiklite andmebaasi ISE vahendusel.
 • VEILU sisaldab väliseesti autorite võõrkeeltesse tõlgitud ja võõrkeeltes kirjutatud ilukirjanduslikke teoseid. Andmebassis on kirjed ligi 500 võõrkeelse teose kohta.
 • 2005. aastal ilmus ajakirja „Eesti Kirik koondsisukord 1950–2000”, mis on kättesaadav ka andmebaasina KIRIK sisaldades 5655 kirjet.

Väljaanded muuda

Väliseesti kirjanduse keskuses on koostatud mitmeid väljaandeid ning kirjandusnimestikke.

 • Eesti teadlased ja insenerid välismaal / koost. V. Mägi ja A. Valmas. Tallinn, 2011. 296 lk.
 • Valik väliseesti kirjasõna / koost. A. Valmas. Tallinn, 2010. 127 lk.
 • Eesti teadlased paguluses / koost. V. Mägi ja A. Valmas. Tallinn, 2009. 272 lk.

Keskuses koostatud kirjandusnimestikud:

 • Väliseestlaste mälestusteraamatud / koost. A. Valmas. Tln., 2008. 80 lk..
 • August Mälk : Personaalnimestik / koost. A. Valmas. Tln., 1991. 193 lk.: portr.
 • Karl Ristikivi : Personaalnimestik / koost. A. Valmas, V. Kelder. Tln., 1992. 138 lk.: portr.
 • Marie Under : Personaalnimestik / koost. A.Valmas, V. Kelder. Tln., 1994. 240 lk.
 • Gustav Suits : Personaalbibliograafia : fondinimestik / Eesti Kirjandusmuuseum; koostajad K. Tamkivi, T. Koiva, K. Pisuke; konsultant A. Valmas. Trt., 1998. 334 lk.
 • Kalju Lepik : Bibliograafia / koost. A. Valmas, A. Klaassen. Tln., 2000. 224 lk.
 • Ilo Käbin : Bibliograafia 1940−1990 / koost. A. Haljand. Tln., 2000. 22 lk.
 • Anne Valmas. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944−2000. I. Tln., 2003. 204 lk.
 • Anne Valmas. Eestlaste kirjastustegevus välismaal 1944−2000. II, Raamatukataloog. Tln., 2003. 397 lk.

Viited muuda

 1. Valmas, Anne (29.02.2008). "Väliseesti kirjanduse keskus Tallinna Ülikooli raamatukogus".