Uratsiil on biomolekul, mis on üks RNA neljast lämmastikalusest. Tähis on U. RNA molekulis ühildub uratsiil adeniiniga, moodustades kaks vesiniksidet. DNA molekulis asendab uratsiili tümiin (T). Uratsiil on pürimidiini grupi lämmastikalus. Uratsiil on üks osa nukleotiidist. Koos adeniini (A), guaniini (G) ja tsütosiini (C) nukleotiididega moodustavad nad nukleiinhappe (RNA) koosseisu.

Vaata ka

muuda