Tsütosiin

keemiline ühend

Tsütosiin (C) on üks neljast peamisest lämmastikalusest (teised kolm: adeniin, guaniin, tümiin), mis kuulub DNA ja RNA koostisse. See on pürimidiini derivaat.

Tsütosiini struktuur