Ühtne ressursiidentifikaator

(Ümber suunatud leheküljelt Universaalne ressursiidentifikaator)

Ühtne ressursiidentifikaator (inglise keeles Uniform Resource Identifier, URI) on sõne, mida kasutatakse infoallika üheseks määramiseks veebis.

URL ja URN

muuda

Ühtne ressursinimi (inglise keeles Uniform Resource Name, URN) on ühtne ressursi-indikaator, mis identifitseerib ressurssi ainult nime järgi. URN-i võib kasutada ressursist rääkimiseks ilma selle asukoha ja juurdepääsu mehhanismi mainimata.

Internetiaadress (inglise keeles Uniform Resource Locator, URL) on ühtne ressursi-indikaator, mis identifitseerib ressurssi nii asukoha kui ka peamise juurdepääsu mehhanismi abil.

Struktuur

muuda

Ühtsa ressursi-indikaatori struktuur on järgnev:

skeem:[//[kasutaja[:parool]@]host[:port]][/tee][?päring][#ankur]

 • Skeem on tähemärkide jada, mis algab tähega ning mis koosneb tähtedest, numbritest, plussidest (+), miinustest (-) ja punktidest (.). Kuigi skeemid on tõstutundetud, kombeks on neid kirjutada väiketähtedega. Sellele järgneb koolon (:). Tuntud skeemid on näiteks http(s), ftp, mailto, file, data ja irc.
 • Kaks kaldkriipsu (//), mida mõned skeemid nõuavad, mõned mitte. Kui volituse komponenti (kirjeldatud allpool) pole, siis tee komponent ei tohi alata kahe kaldkriipsuga.[1]
 • Volituse osa, mis koosneb:
 • Tee, mis on tavaliselt hierarhiline struktuur, mille segmendid on eraldatud kaldkriipsudega (/). See struktuur võib olla sarnane failisüsteemi teega, aga sellest ei saa järeldada, et nad on omavahel seotud.[3] Tee on alati defineeritud, kuigi see võib olla tühi (0 pikkusega).
 • Valikuline päring, mis on eraldatud eelnevast osast küsimärgiga (?). Selle süntaks pole hästi defineeritud, aga tavaliselt koosneb päring võti-väärtus paaridest, kus võti ja väärtus on eraldatud võrdusmärgiga = ning paarid on omakorda eraldatud kas ampersandiga (&) või semikooloniga (;).
 • Valikuline ankur, mis on eraldatud eelnevast osast "trelli" ehk numbri sümboliga (#), mille ülesandeks on sekundaarse ressursi (näiteks pealkirja) poole suunamine. Kui ressurss on näiteks HTML dokument, siis ankur on tihti mõne elemendi id atribuut.

Eelnimetatud osade lubatud tähemärkideks on tänapäeva inglise tähestiku väike- ja suurtähtedele vastavad ASCII tähemärgid, araabia numbrid, sidekriips (-), punkt (.), allkriips (_) ja tilde (~).[4] Ülejäänud sümbolid peavad olema kodeeritud protsendiga (%).

ASCII sümbolid : / ? # [ ] @ on reserveeritud piiritlejatena kasutuseks. Selleks, et neid väljaspool otstarvet kasutada, peavad nad olema protsent-kodeeritud. Näiteks sümbolile ? vastab %3F.[5] Tähemärgid ! $ & ' ( ) * + , ; = võivad olla kodeerimata kasutajanime, parooli, hosti ja tee osades.[2][6] Sümbolid : ja @ võivad olla kodeerimata tee, päringu ja ankru osades ning tähemärgid ? ja / võivad olla kodeerimata päringu ja ankru sektsioonides.[6][7]

Näited

muuda

Absoluutsed URI-d

muuda
 • https://et.wikipedia.org/wiki/Internet
 • https://www.eesti.ee/et/index.html
 • mailto:John.Doe@example.com

Suhtelised URI-d

muuda
 • ressurss.txt
 • /../../../ressurss.txt
 • /relatiive/tee/failini/ressurss.txt
 • #ankur2

Viited

muuda
 1. RFC 3986 (2005), §3.
 2. 2,0 2,1 RFC 3986 (2005), §3.2.2.
 3. RFC 2396 (1998), §3.3.
 4. RFC 3986 (2005), §2.
 5. RFC 3986 (2005), §2.2.
 6. 6,0 6,1 RFC 3986 (2005), §3.3.
 7. RFC 3986 (2005), §3.4.