See artikkel See artikkel räägib andmesideühenduse lõpp-punktist. Teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Port (täpsustus).

Port tähistab andmesides transpordikihi protokolle (näiteks kasutajadatagrammi (UDP) või edastusohje protokolli (TCP)) kasutavate andmesideühenduste lõpp-punkti.

Port on määratud kolme parameetriga: seadme IP-aadress, transpordikihi protokoll ja pordi number. Pordi numbrite abil eristatakse üksteisest samale IP-aadressile sama transpordikihi protokolliga saabuvaid ühendusi. Kui IP-aadressi võib võrrelda majanumbriga, siis pordi numbrit võib võrrelda korteri numbriga selles majas.

Iga TCP- ja UDP-protokolli kasutava ühenduse iga andmepaketi päises on kirjas lähte- ja sihtkoha IP-aadress ning pordi number. Pordi number on kahebaidine märgita täisarv ja võib omada väärtusi 0 kuni 65535. Üht porti ei saa tüüpiliselt teenindada rohkem kui üks protsess korraga, kuid üks protsess võib teenindada korraga mitut porti.

Üldtuntud teenuseid pakkuvad rakendused töötavad tavaliselt kindlate pordinumbritega, mis on selle teenuse või protokolli jaoks kokku lepitud.

Enamasti on oluline vaid serveripoolne pordinumber (see on kliendilt serverisse liikuvate pakettide sihtport ja vastuspakettide lähteport). Klientseadme pool valitakse enamasti esimene vaba port (välja arvatud üldlevinud pordinumbrid).

Kuna pordinumbrid sisalduvad andmepakettide päistes, siis saavad neist juhinduda mitte ainult pakette saatvad ja vastuvõtvad arvutid, vaid ka muud võrgu infrastruktuuri komponendid, nt. marsruuterid ja tulemüürid.

Kasutamine veebiaadressides muuda

Veebilehe või muu teenuse internetiaadress (URL) tavaliselt pordi numbrit ei sisalda, sest enamasti töötavad teenused neile vaikimisi määratud portides ja pordi number on määratud URL algusse kirjutatava protokolli tähisega. Kui aga kasutatakse standardsest erinevat pordi numbrit, siis tuleb see näidata URL-is vahetult serveri nime järel, kooloniga eraldatuna.

Näiteks http://et.wikipedia.org ja http://et.wikipedia.org:80 viitavad mõlemad HTTP-teenusele, mis töötab serveri et.wikipedia.org pordis number 80.

Üldtuntud pordinumbrid muuda

  Pikemalt artiklis TCP ja UDP portide numbrid

Portide numbrite loetelu on määratud IANA (Internet Assigned Numbers Authority) poolt. Numbrid on jagatud kolme vahemikku:

 • üldtuntud pordid – numbritega 0 kuni 1023
 • registreeritud pordid – numbritega 1024 kuni 49151
 • dünaamilised pordid – numbritega 49152 kuni 65535

Mõned enamkasutatavad pordid on järgmised:

 • 21: FTP (File Transfer Protocol) – failiülekandeks
 • 23: Telnet – terminaliühenduseks
 • 25: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – e-posti saatmiseks
 • 53: DNS (Domain Name System) – domeeniserveripäringuteks
 • 80: HTTP (HyperText Transfer Protocol) – veebilehtede vaatamiseks
 • 110: POP (PostOffice Protocol) – e-posti lugemiseks
 • 119: NNTP (Network News Transfer Protocol) – uudisegruppide lugemiseks
 • 443: HTTP üle TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer) – turvaliseks (s.t. krüpteeritud) veebilehtede vaatamiseks

IANA hallatava täieliku pordinumbrite loetelu leiab IANA veeblehelt.[1]

Vaata ka muuda

Viited muuda

 1. Port Numbers The Internet Assigned Numbers Authority (IANA)