Tulevik (keeleteadus)

Tulevik on aja kui lause grammatilise kategooria liige, mille puhul lausega väljendatav eelneb tegevusele. Eesti keeles puudub erivorm tuleviku väljendamiseks.

Tuleviku väljendamine eesti keeles muuda

Tuleviku väljendamine tegusõna olevikuvormi abil muuda

Olevikku kasutatakse ka tulevikus toimuva tegevuse väljendamiseks: tegusõna jäetakse olevikku ja vajaduse korral kasutatakse tulevikulisuse väljendamiseks ajamäärusi, nagu homme, edaspidi, järgmisel päeval, lähemal ajal, tulevikus või tulevikutähendusega tegusõnu, nagu tuleb, hakkab, saab, jääb.

Homme läheme vanaema juurde

Tulevikus lennatakse ka autodega

Tuleval aastal me enam uusi puid ei istuta

Siia tuleb uhke maja

Tuleviku väljendamine sihitisekäänete abil muuda

Tegusõna on olevikuvormis, tegevuse tulevikulisust näitab täissihitis

Ta ehitab endale uhke maja (sihitis)

Ta kirjutab sellest reisist raamatu (sihitis)

Ta ostab kaubamajast kevadjaki (sihitis)

Tuleviku väljendamine saama abil muuda

Elu saab seal olema lõbus

Meie kodu saab olema väga hubane

Publik saab nautima seda etendust

Saama olevikuvorm + tud-partitsiip seisundimäärusena.

Tal saab artikkel kirjutatud

Tuleviku väljendamine hakkama abil muuda

Hakkama + ma-tegevusnimi (+ ajamäärusega või muuga kindlaks määratud vaatlushetk tulevikku).

Järgmisel sajandil hakkame paremini elama

Ta hakkab sööma

Hakkama + ma-infinitiiv väljendab situatsiooni, mis on tulevikus tõenäoline ja mille alged on olevikus olemas.

Pomm hakkab plahvatama

Laps hakkab kukkuma

Tuleviku väljendamine olema abil muuda

Olema + tud-partitsiip koos ajamäärusega.

Homseks on tal artikkel kirjutatud

Olema + hetkelist tegevust väljendava verbi ma-tegevusnime seesütlev vorm –mas.

Pomm on plahvatamas

Laps on kukkumas

Tulevik prantsuse keeles muuda

Erinevalt eesti keelest on prantsuse keeles eraldi vorm tegusõna jaoks tulevikus.

Tulevik tegusõna pööramisega tulevikus muuda

Désormais, tout ira bien (Nüüdsest läheb kõik hästi)

Demain, il fera beau (Homme tuleb ilus ilm)

Tulevik tegusõnast alloir + tulevikustatava tegusõna algvorm muuda

Je vais chanter demain, tu vas le voir. (Ma lähen homme laulma, sa veel näed seda.

Il va falloir que tu le fasses. („Saab olema vaja“, et sa seda teeksid.)

Tulevik inglise keeles muuda

Tuleviku abitegusõna „will“ lisamine muuda

• I will drink milk. (Ma joon piima.)

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • Erelt, Mati jt. 2007. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
  • Erelt, Mati jt. 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.

Välislingid muuda