Tuhu soo

Tuhu soo (ka Oidrema soo) on soo Läänemaa ja Pärnumaa piiril.

Tuhu soo matkarada
Tuhu soo

Tuhu sookaitseala pindalaga 2771 ha moodustati aastal 1981. Aastal 1999 laiendati endise sookaitseala piire ja kaitseala nimetati ümber Tuhu maastikukaitsealaks.

Tuhu soo on eriline kui suur madalsoo, ent selle servas on esindatud ka siirdesoo ja raba.

Soos on sootüüpe tutvustav matkarada (laudtee) ja varem oli ka vaatetorn.