Tuhu soo

Tuhu soo (ka Oidrema soo) on soo Pärnumaal Lääneranna vallas.

Tuhu soo matkarada

Tuhu soo kaitseks moodustati 1981. aastal sookaitseala pindalaga 2771 ha. Aastal 1999 laiendati endise sookaitseala piire ja selle põhjal moodustati Tuhu maastikukaitseala ning hiljem Tuhu looduskaitseala.

Tuhu soo on eriline kui suur madalsoo, ent selle servas on esindatud ka siirdesoo ja raba.

Soos on sootüüpe tutvustav matkarada (laudtee) ja varem oli ka vaatetorn.

Tuhu soo