Tsükloid

Tsükloid on tasandiline kõverjoon, mille kujundab mööda sirget libisemiseta veereva ringjoone punkt.

Tsükloid, mille tekitab sirgel veerev ringjoon

VõrrandidRedigeeri

Tsükloidi, mis läbib nullpunkti, puudutab x-telge, mille kujundab ring raadiusega r ja mis veereb y-telje positiivsel poolel saab kirjeldada parameetriliste võrranditega

 

kus t on reaalarvuline parameeter, mis vastab ringi pöördenurgale. Iga t väärtuse korral on ringi keskpunkti koordinaadid (x, y) = (rt, r).

Teisel kujul avaldub tsükloidi võrrand vastavalt

 

Tsükloidi võrrand on lahendiks diferentsiaalvõrrandile:[1]

 

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri