Toomas Help (sündinud 29. augustil 1961) on eesti keeleteadlane.

2004. aastal kaitses ta doktoriväitekirja "Sõnakeskne keelemudel: eesti regulaarne ja irregulaarne verb".[1]

Help ja võru keel muuda

Isa poolt Võrumaa juurtega Toomas Help tegi 1989. aastal radikaalseid ettepanekuid võru kirjakeele arendamiseks ja oli esimene, kes hakkas võru keeles kasutama võru keeles tänini pruugitavat q-tähte kõrisulghääliku tähistamiseks.

Viited muuda