Toki pona on tehiskeel. Tema loojaks on Sonja Kisa ning rahvusvahelisele üldsusele tutvustati seda keelt suvel 2001.

Häälikuid on ainult 14 ning sõnutüvesid 123.

Osa toki pona sõnu on pärit soome keelest ning meilegi arusaadavad: ma (maa), nimi, kala, sama, sina, kuid ka antonüümid pimeja ning walo.

"Eesti" on ma Esi, "eesti keel" toki Esi; meie naabermaadeks on ma Sumi (pealinnaks ma tomo Lesinki), ma Losi, ma Lawi (temast lõunasse jääb ma Lijatuwa) ning läänes ma Wensa.


Välislingid muuda