Tiina Raitviir

eesti majandusgeograaf ja sotsioloog

Tiina Raitviir (aastani 1963 Muna, sündinud 10. juunil 1939 Tartus) on eesti majandusgeograaf ja sotsioloog.[1]

Elulugu muuda

Lõpetas 1957 Rakvere 1. Keskkooli ja 1962 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) geograafiaosakonna; geograafiakandidaat (1975, TRÜ), väitekiri "Социогеографическое исследование образа жизни и его элементов (на примере ЭССР)". Täiendas end Oxfordi[viide?] (1990) ja Kopenhaageni ülikoolis[viide?] (1993) ning Rootsi statistikaametis[viide?] (1993).

1959–1962 TRÜ kunstikabineti laborant, 1962–1963 ENSV RMN ETTUI ökonomist, 1963–1976 TRÜ vanemlaborant, nooremteadur, aspirant ja õppeülesande täitja, 1976–1979 Tallinna Polütehnilise Instituudi vanemõpetaja ja dotsent, 1979–1980 TRÜ majandusgeograafia kateedri vanemõpetaja, 1980–1989 dotsent, 1990–1996 Eesti TA Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi vanemteadur, 1996– Sisekaitseakadeemia õppejõud (aastani 1999 halduskolledži direktor, 1999– rahvastikukorralduse õppetooli juhataja ja professor).[1]

Ta osales 2001 Eesti sotsiaalteadlaste avalikus pöördumises "Kaks Eestit", milles tunti muret Eesti ühiskondliku arengu pärast. [2]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkond: inimgeograafia, sotsioloogia, politoloogia. Üle 100 teadustrükise.[1]

Teoseid muuda

  • Eesti üleminekuperioodi valimiste (1989–1993) võrdlev uurimine. Tallinn 1996
  • Poliitikas osalemine. // Jagatud õigused ja vastutused: sooline võrdõiguslikkus Eestis. Tallinn 1999
  • Poliitikas osalemine. // Teel tasakaalustatud ühiskonda. Tallinn 2000
  • Participation in politics. // Towards a balanced society. Tallinn 2000
  • Naised firmajuhtidena. // Ariadne Lõng 4 (2003) 1/2

Tunnustus muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 1,2 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide. Lk 958–959
  2. Pöördumine Postimehes.

Kirjandus muuda

  • Eesti entsüklopeedia. 14. köide: Eesti elulood. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2000, lk 402.
  • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafianimestik 1944–1980. Tallinn: Valgus, 1987, lk 187
  • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri), 142

Välislingid muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.