Tihnik (ka padrik, rägastik) on väga tiheda ja raskesti läbipääsetava puittaimestikuga ala, mets või võsa.

Välislingid muuda