Tihedusfunktsioon

Tihedusfunktsioon on tõenäosusteoorias pideva juhusliku suuruse jaotuse iseloomustaja, jaotusfunktsiooni tuletis.[1] Juhusliku suuruse tõenäosus paikneda lõigul [a,b] on võrdeline pindalaga, mis jääb tihedusfunktsiooni kõvera, horisontaaltelje ning lõigu otspunkte a ja b kõveraga ühendavate vertikaallõikude vahele. Tihedusfunktsioon on alati mittenegatiivne.

Normaaljaotusele N(0, σ2) vastav karpdiagramm ja tihedusfunktsioon.

Seos jaotusfunktsiooniga muuda

Jaotusfunktsiooni   ja tihedusfunktsiooni   vahel kehtivad seosed

  ja  

Viited muuda

  1. Ene-Margit Tiit, Liina-Mai Toodang (2019). Statistikaleksikon. Tartu Ülikooli kirjastus. ISBN 978-9949-03-068-2.